Δωρεάν μεταφορικά σε όλες τις αγορές σας X
Влез Нов потребител Количка0 Любими продукти 0
X

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


1. „КИДДО България“ EООД, чрез електронния уебсайт www.e-kiddo.bg защитава личните данни на Пoтребителите, станали известни при регистрация и при попълване на електронната форма за подаване на поръчка на стоки. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „КИДДО България“ EООД, чрез електронния уебсайт www.e-kiddo.bg може да използва личните данни на Потребителите само и единствено за целите, предвидени в сключения договор за приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. „КИДДО България“ EООД, чрез електронния уебсайт www.e-kiddo.bg дава пълна гаранция, че личните данни на регистрираните Потребители няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изричното им писмено съгласие ако информацията се изисква от компетентните държавни органи в рамките на техните правомощията по закон.
2. Потребителят може да изтрие и премахне направената регистрация и съществуващия акаунт по всяко време, като „КИДДО България“ EООД, чрез електронния уебсайт www.e-kiddo.bg може да изтрие от своята база данни цялата прилежащата информация за него.
3. „КИДДО България“ EООД, чрез електронния уебсайт www.e-kiddo.bg е предприел всички законови мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни.
4. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, „КИДДО България“ EООД, чрез електронния уебсайт www.e-kiddo.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията.
5. Потребителят се съгласява, че „КИДДО България“ EООД, чрез електронния уебсайт www.e-kiddo.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към негоза промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистическии всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя.
6. Потребителят дава съгласие на „КИДДО България“ EООД да събира, съхранява и обработва данни за поведението му при използването на електронния уебсайт www.e-kiddo.bg
7.Във всеки момент, „КИДДО България“ EООД, чрез електронния уебсайт www.e-kiddo.bg има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.